MySQL Server #11 – Inner Join, Left Join e Right Join

Neste vídeo mostro como usar o comando Join nas consultas SQL
Diferenças entre o inner join, left join e right join